Värdegrund

Ansvar  Vi tar ansvar för våra handlingar och vårt agerande. Vi är förebilder.
Hänsyn  Vi tar hänsyn till varandras olikheter och accepterar varandra.
Samarbete  Vi jobbar mot samma mål och vi hjälps åt.

Dela: