Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Anmälan frånvaro

  När du är sjuk måste du anmäla det till skolan på morgonen, senast kl 10:00 samma dag.

  Gör så här:

  OBS! Om du har LMA-kort och TF-nummer sjukanmäler du dig per SMS eller genom att ringa till din mentor:

  Marjan, mentor 076-129 1718

   

  Du kan också anmäla frånvaro direkt på Skolplattformen, http://skolplattformen.stockholm.se. Du måste sjukanmäla dig varje dag som du är borta.

   

  Kategorier: