Studievägledning

 

Studievägledare

Annelie Karlberg

tfn 508 37907

annelie.karlberg@stockholm.se

Välkommen till mig med frågor om studier och yrkesval. Om du vill ha ett
längre vägledningssamtal kan det vara bra att boka tid.
Du kan boka ett enskilt samtal för att diskutera något av följande:
din egen studiesituation, möjligheter, tankar om framtiden
vilka utbildningsalternativ som finns och vad de innebär
hur du kan göra för att nå dina mål, på kort och lång sikt.
Du fattar själv dina beslut, men kan få hjälp av oss att sortera och strukturera
dina tankar och funderingar.

Jag har kataloger och annat informationsmaterial, som du kan hämta i korridoren utanför mitt kontor.

Viktiga ansökningsdatum (sista) under läsåret:
Högskoleprovet: 15 september/15 februari
Universitet/Högskola: 15 april
Folkhögskolor/Yrkeshögskolan: april, olika datum
YH-utbildningar: april, olika datum
 

 

 

Dela: