Studiehandledning på modersmål

Vi har tre heltidsanställda studiehandledare på modersmål. Vi erbjuder studiehandledning som en del av din undervisning på somaliska, arabiska, persiska, dari, tgrinja/tgre, turkiska, spanska och kurdiska. Våra studiehandledare arbetar i klassrummet och erbjuder enskild handledning utanför lektionstid. Genom att stärka dina kunskaper i modersmålet och snabbt kunna översätta information, tror vi att du lär dig mer - fortare!

Dela: