Stipendier

Visste du att det finns en rad olika stipendier som du kan söka? Här hittar du en sammaställning av dem. Om du har frågor om att söka stipendium ska du kontakta skolans kurator Nadin Saad.

Gålöstiftelsen

Stipendier delas ut till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm. Gäller endast för gymnasieungdomar på nationellt program. Båda föräldrarnas inkomster måste redovisas även om föräldrarna är åtskilda. Inkomsten får inte överstiga 450 000 kr för sammanboende föräldrar och 500 000 kr för särboende föräldrar. Din mentor ska skriva ett rekommendationsbrev och betyg ska bifogas.

Ansökan görs digitalt via Gålöstiftelsens hemsida. www.galostiftelsen.se

Ansökan ska vara underskrivna av sökande och ska tillsammans med bilagor skickas per post senast 1 februari 2016.

Gustaf och Ida Unmans donationsstiftelse

Sökande ska ha visat goda studieresultat och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Stipendier lämnas ej för resor. Ansökan görs i februari 2016.

Ansökningsformulär finns på www.advokatjelder.se

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse

Stipendium till gymnasieungdomar i Storstockholm som har en studiebegåvning och ekonomiska svårigheter. Det krävs svenskt medborgarskap. Stipendier kan sökas före 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Ansökningsformulär och mer information finns på www.corpnordic.com

Stockholms stads fonder

Det finns ett flertal fonder som elever i Stockholms skolor kan söka stipendium från.

Sök  "Utbildningsstiftelser - Elevstipendier".
Ansökan ska göras senast den 12 februari 2016.

Gå in på www.stockholm.se/stiftelser och skriv ut ansökningsblankett och hämta mer information.

Mer information kan också ges direkt genom Donationsstiftelsegruppen, telefon 08-508 29 800.

Pontus Nohres stiftelse

Stipendium ges till behövande unga för utbildning på gymnasienivå. Enbart till elever med godkända resultat. Ansökan skickas in under perioden 1 – 20 juni.

Blanketten hämtas på www.pontusnohresstiftelse.se

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Stipendium ges enbart till pojkar, företrädelsevis till fader- och moderslösa pojkar. Ansökan ska göras senast den 29 februari 2016.

Det finns inga ansökningsblanketter, den sökande skriver en egen ansökan som ska styrkas av kurator eller rektor.

För ytterligare information, se www.skolverket.se eller telefon 08-527 33 119.

Axel och Sofia Alms stiftelse

Stipendium delas ut till behövande gymnasieungdomar som har godkända studieresultat. Ansökan görs under tiden 15 september – 15 oktober.

Ansökningsformulär kan hämtas på www.almsstiftelse.org

Sparbankernas barn- och ungdomsstiftelse

Stipendier kan ges till ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2007 eller till unga som drabbats av andra traumatiska händelser.

Ansökan kan lämnas in två gånger per år, den 28 februari och den 30 september. Mer information finns på www.sbus.se

Majblomman

Majblommans lokalföreringar delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Bidragen sökes av föräldern på särskild blankett. Ansökningsdatum är 15 maj, 5 september och 15 november. Läs mer på deras hemsida.

Fler stipendier

Mer om stipendier kan du söka själv på olika sätt:

Hjälp att söka

Du kan få hjälp av olika företag för att hitta stiftelser och fonder som delar ut stipendier. De tar betalt för att hjälpa dig.

Lycka till!
 

 

Dela: