Språkintroduktion

Tensta gymnasium erbjuder språkintroduktion.

Längd:
1-3 år. 23 lärarledda lektioner/vecka.

Innehåll:
Språkintroduktion vid Tensta gymnasium vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som har varit kort tid i Sverige och ännu inte har tillräckliga språk- och ämneskunskaper men vill studera för att utbilda sig vidare på nationellt program eller yrkesprogram på gymnasiet, gå annan utbildning eller för att kunna söka arbete.

Undervisningen har fokus på att stärka elevernas kunskaper i det svenska språket och samhälle. Eleverna är grupperade efter tre språknivåer med inriktning mot studieförberedande program eller yrkesprogram. Du får som elev en egen individuell studieplan och individuellt schema. Ditt schema innehåller 23 timmar undervisning.

Studieplanen mot ett studieförberedande program planeras för att nå betyg i 12 ämnen. Studieplanen mot ett yrkesförberedande program planeras för att nå betyg i 8 ämnen.

Vi erbjuder undervisning i flera ämnen. Du kan som elev läsa svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, bild, musik, idrott och naturorienterande ämnen som biologi, fysik och kemi.

Det som kännetecknar språkintroduktion 1-3 år vid Tensta gymnasium är att undervisningen är ämnesöverskridande med det svenska språket och det svenska samhället som röd tråd.  Integrerade Projekt (IP) i olika teman med flera ämnen är ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Undervisningen skall vara så verklighetstrogen som möjligt och ge eleven en helhetssyn på lärande. Förutom att bjuda in föreläsare från olika yrkeskategorier får eleverna möjlighet till att göra olika typer studiebesök.

Vi erbjuder alla elever på språkintroduktion en mentor. En mentor på Tensta gymnasium är speciellt anställd för att bara ta hand om dig som elev och hjälpa dig med dina studier.

Elever som inte kan simma, erbjuds simundervisning inom ramen för idrott och hälsa.

Dela:
Kategorier: