Språkintroduktion

Syftet med utbildningen är att ge nyanlända ungdomar en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov och ska genom fokus på språk och kultur, i nära samarbete med närområdet i Tensta, ge eleverna en bra start på ett liv och en framtid i ett nytt land.

Längd:
1-3 år. 23 lärarledda lektioner/vecka.

Innehåll:
Språkintroduktion vid Tensta gymnasium vänder sig till ungdomar mellan 16-20 år som har varit kort tid i Sverige och vill utbilda sig vidare på gymnasiet/ annan utbildning eller för att kunna söka arbete, men som ännu inte har tillräckliga språk- och ämneskunskaper.

Undervisningen har fokus i att stärka elevernas kunskaper i det svenska språket och samhälle. Eleverna är grupperade efter språknivå och studietakt. Av tio grupper totalt, riktar sig en mot yrkesförberedande eller högsskoleförberedande program på gymnasiet. Utbildningen erbjuder således möjlighet till att uppnå godkända betyg i åtta respektive tolv ämnen beroende på vilket nationellt program man ämnar gå vidare till efter språkintroduktion 1-3 år. Dessa kurser kallar vi för behörighetskurser.

Eleverna läser svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, bild, musik, idrott och naturorienterande som kemi, fysik och biologi på grundskolenivå.

Det som kännetecknar språkintroduktion 1-3 år vid Tensta gymnasium är undervisningen är ämnesöverskridande med det svenska språket och det svenska samhället som röd tråd.  Integrerade Projekt (IP) i olika teman med fler ämnen är vanligt förekommande inslag i undervisningen. Undervisningen skall vara så verklighetstrogen som möjligt och ge eleven en helhetssyn på lärande. Förutom att bjuda in föreläsare från olika yrkeskategorier får eleverna möjlighet till att göra olika typer studiebesök.

Alla elever på språkintroduktion har en mentor. Elever som inte kan simma, erbjuds simundervisning inom ramen för idrott och hälsa. Undervisningsgrupperna varierar i storlek beroende på elevernas kunskapsbehov - från 12 – max ca 25 elever/ grupp.

Dela:
Kategorier: