Språk och integration i fokus

Fd  Ross Tensta gymnasium heter nu Tensta gymnasium. Fram tills dess att skolbyggnadens ventilationssystem har renoverats,  kommer skolan att erbjuda språkintroduktion med ca 150-200 elever. Därefter kommer skolan att växa och erbjuda fler gymnasiala program.

Språkintroduktion är 1-3-årig gymnasial utbildning och vänder sig till dig mellan 16-20 år som har varit kort tid i Sverige. Undervisningen har fokus i att stärka dina kunskaper i det svenska språket kring ett ämnesinnehåll samt att anpassa dina redan tidigare förvärvade kunskaper till målen i den svenska skolans läroplan. Utbildningen fokuserar på att leda dig vidare till framtida studier eller arbete, Du får möjlighet att uppnå godkända betyg i åtta respektive tolv ämnen. Du får även möjlighet att göra praktik och lära dig mer om arbetslivet som en del av dina studier hos oss. All personal arbetar för att du ska lära dig språket och integreras i Stockholm och det svenska samhället. Du har en mentor som coachar dig i dina studier.

Skolledningen består av en rektor och administrativ gruppchef som ansvarar för verksamheten och personalen. Skolan har tre förstelärare som tillsammans med skolledningen leder och driver skolutvecklingsfrågor med elev och pedagogik i fokus.

Skolan har lång och gedigen erfarenhet i att utbilda nyanlända ungdomar. 2014 blev arbetslaget för språkintroduktion tilldelade priset "årets arbetslag" av Stockholm stad.

Ett lärande klimat med integration och språk i fokus präglar verksamheten.

Välkommen till Tensta gymnasium!
 

Pedagogisk inriktning

Lärarna arbetar ämnesövergripande och undervisningen varieras med bland annat integrerade projekt där olika ämnen utifrån ett givet tema ingår – beroende på de ämnen eleverna läser. Alla elever har tillgång till bärbar dator eller surfplatta som används i undervisningen.

Fritidsverksamhet

Tensta Community Center (TCC) är en del av skolans verksamhet som organiserar och leder olika aktiviteter för våra elever efter skoltid. Som en del av din utbildning får du spela fotboll, testa cricket, simma och delta i andra spännande aktivuteter såsom friluftsliv etc.

Välkommen till Tensta gymnasium!

Dela: