Vaktmästare

Det är jag som ansvarar för skolans säkerhet och drift, tar emot felanmälan, åtgärdar felen eller vidarebefordrar dom till berörd instans.

Jag sköter och hanterar data-/elevskåp, hittegods, post och paket, transporter, möbler, inventarier, lås-/larmsystem, belysning samt anskaffning av kontorsmaterial.

Har du problem med din dator kontaktar du IT-teknikern som är på skolan tisdagar och fredagar.

Antal: 2