Vaktmästare

Det är vi som ansvarar för skolans säkerhet och drift, tar emot felanmälan, åtgärdar felen eller vidarebefordrar dom till berörd instans.

Vi sköter och hanterar data-/elevskåp, hittegods, post och paket, transporter, möbler, inventarier, lås-/larmsystem, belysning samt anskaffning av kontorsmaterial.

Har du problem med din dator kontaktar du Helpdesk som är öppen varje dag mellan kl. 10.00-12.00

Antal: 2