Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam (EHT) arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att vid behov, sätta in rätt åtgärder för elevernas utveckling mot utbild­ningens mål. EHT arbetar konsulterande gentemot pedagogisk personal och ingår även i det ämnesövegripande arbetet för eleverna. EHT träffas på en stående mötestid varje vecka där pedagogisk personal även deltar vid behov.

 

Antal: 3