Övningsskola

Tensta gymnasium har sedan 4 år varit övningsskola i samarbete med Stockholms universitet. Det innebär att vi tar emot många lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss.

Som en av tre gymnasieskolor i Stockholmsområdet har Tensta gymnasium blivit särskilt utvalt att delta i ett femårigt övningsskoleprojekt tillsammans med Stockholms Universitet. Projekten är nu avslutat men samarbetet med SU fortsätter och intensifieras med ULV-utbildningen - lärarutbildning för lärare med utländsk examen. Skolan kommer under läsåret 16-17 att ta emot ULV-studenter och VFU-studenter kopplat till Språkintroduktion.

Mer information och kontakt

Om du vill veta mer eller har frågor om vårt samarbete med SU och lärarutbildningen,  kontakta Ingrid Haus som är VFU- och ULV-samordnare.

Dela:
Kategorier: