Organisation

Från och med höstterminen 2016 erbjuder Tensta Gymnasium Språkintroduktion för cirka 200 elever.

Skolan kommer från och med i höst att ha cirka 25 anställda. Skolledningen består av en rektor och administrativ gruppchef. All personal utgör ett arbetslag kring eleverna. Lärarna är uppdelade i team beroende på elevgrupp och årskurs. Varje elev har en mentor som coachar eleven i sina studier. Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar konsulterande gentemot pedagogerna. EHT består av en skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och rektor. Förutom EHT har skolan två socialpedagoger som arbetar som länk mellan skola och hem i samarbete med lärarna och EHT. Vidare har skolan en projektadministratör som utvecklar och driver samarbete med externa aktörer i närområdet för elevernas bästa.

Om du vill veta mer, vänligen skicka ett mail till skolans rektor Sofie Abrahamsson på sofie.abrahamson@stockholm.se

 

Välkommen till Tensta Community Center

Vi är en del av skolan och skolans personal och vi arbetar för att du ska lyckas med dina studier och livet! 

Vi erbjuder eleverna vid Tensta gymnasium en frivillig förlängning av skoldagen med aktiviteter som du själv är med och bestämmer. Det kan vara läxhjälp, föreläsningar, ledarutbildningar, idrottsaktiviteter, läger och friluftsliv med mera. Vi finns under skoltid i elevernas aktivitetsrum (dramasalen) och efter skoltid i våra lokaler i Tensta Träff-byggnaden. Om du vill engagera dig i skolans elevråd vänder du dig till Maria Zahir, verksamhetsledare för TCC på maria.zahir@stockholm.se

Varmt välkommen till oss!

 

 

 

 

Dela: