Yrkesprogram

Antal: 1

  • Konst i vår vinterträdgård

    Organisation

    Från och med höstterminen 2016 erbjuder Tensta Gymnasium Språkintroduktion för cirka 200 elever.