Trygghet och studiero

Antal: 3

 • Skolans ordningsregler

   

   

  Var trevlig och hänsynsfull mot andra

   

  Kom i tid till lektionerna varje dag och ta med skolmaterial (penna, papper, dator, läromedel)

   

  Ställ i ordning bord och stolar efter varje lektion

   

 • Skolans ordningsregler

   

  Var trevlig och hänsynsfull mot andra

   

  Kom i tid till lektionerna varje dag och ta med skolmaterial (penna, papper, dator, läromedel)

   

  Ställ i ordning bord och stolar efter varje lektion

   

 • Värdegrund

  Ansvar  Vi tar ansvar för våra handlingar och vårt agerande. Vi är förebilder.
  Hänsyn  Vi tar hänsyn till varandras olikheter och accepterar varandra.