Socialt

Antal: 4

 • Ledighetsansökan

  Om du har särskilda skäl, kan du söka ledigt utanför loven. I regel beviljas endast ledighet upp till 3 dagar i samband med helg eller lov. Tala med din mentor om du vill veta mer.

 • Konst i vår vinterträdgård

  Organisation

  Från och med höstterminen 2016 erbjuder Tensta Gymnasium Språkintroduktion för cirka 200 elever.

 • Värdegrund

  Ansvar  Vi tar ansvar för våra handlingar och vårt agerande. Vi är förebilder.
  Hänsyn  Vi tar hänsyn till varandras olikheter och accepterar varandra.

 • Kontakt

  Det lättaste och snabbaste sättet att få kontakt med rätt person är att maila. Du hittar mailadresser och direktnummer till all personal på skolan i menyn till höger.