Integrerade Projekt - IP

IP är ett ämnesövergripande samarbete med Språkutvecklande arbetssätt som ska genomsyra hela elevens skolvecka. Det planeras och genomförs i samarbete mellan alla lärare och ska i möjligaste mån inkludera alla elever och all personal på skolan.

Varje IP-period har ett övergripande tema och utgår från gemensamma aktiviteter/studiebesök som genomförs på onsdag eftermiddagar. Totalt är i dag 10 lärare, tre studiehandledare och två socialpedagoger (mentorer) schemalagda på IP-tid på onsdagar och tanken är att alla ska samarbeta kring eleverna. IP genomsyrar samtliga ämnen i elevens schema och ska i förlängningen vara märkbar för hela verksamheten. Det innebär att varje ämneslärare, utifrån den gemensamt framtagna IP-planen med ett IP-kalendarium färgar sin undervisning för att ge eleven ett sammanhang där IP är den röda tråden.

Personalen detaljplanerar IP utifrån grovplaneringen tillsammans på ett gemensamt stormöte varje månad.

Vill du veta mer om IP? Kontakta Kenny Nilsson, lärare i Sva/SO och IP-ansvarig kenny.nilsson@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: