Integrerade Projekt - IP

IP är ett ämnesövergripande samarbete med Språkutvecklande arbetssätt som ska genomsyra hela elevens skolvecka. Det planeras och genomförs i samarbete mellan alla lärare och ska i möjligaste mån inkludera alla elever och all personal på skolan.

Varje IP-period har ett övergripande tema och utgår från gemensamma aktiviteter/studiebesök som genomförs på torsdagseftermiddagar. Totalt är i dag 10 lärare schemalagda på IP-tid och tanken är att alla ska samarbeta kring eleverna. IP genomsyrar samtliga ämnen i elevens schema och ska i förlängningen vara märkbar för hela verksamheten. Det innebär att varje ämneslärare, utifrån den gemensamt framtagna IP-planen med ett IP-kalendarium färgar sin undervisning för att ge eleven ett sammanhang där IP är den röda tråden.

Vill du veta mer om IP? Kontakta Kenny Nilsson, lärare i Sva/SO och IP-ansvarig kenny.nilsson@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: