Elevstöd

Välkommen till Studion!
I Studion kan du få hjälp med svenska/svenska som andra språk,  samhällsorienterade ämnen, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Studion finns på övre plan i sal 2143.  Här finns läshörna och studierum att vistas i ensam eller med kamrater om man vill ha en lugn och avskärmad studiemiljö under håltimmar och raster.

Här finns hjälp att få för de som
• har en dyslexi- eller annan diagnos
• tror att de har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vill få en utredning
• kommit efter med skolarbetet på grund av sjukdom eller av annan orsak
• har svårt att strukturera studierna och vill ha hjälp med studieteknik

I början av höstterminen kartlägger vi elevernas läs- och skrivförmåga.
Det gör vi för att både elever och lärare ska få en uppfattning om läs- och skrivutvecklingen så tidigt som möjligt.
Därefter erbjuds eleven hjälp enskilt eller i mindre grupp.

Alla på skolan har dessutom tillgång till (Läs mer på Digitala hjälpmedel)
• Vårt bibliotek är ett TPB-bibliotek
• ClaroRead
• StavaRex
• Spellright

Välkommen att boka tid!

Kontakta Åsa Tornberg, specialpedagog
Telefon: 08-50837926
Mail: asa.tornberg@stockholm.se

Dela: