Digitala hjälpmedel

Myndigheten för Tillgängliga Mediers digitala bibliotek

Skolans bibliotek har tillgång till Myndigheten för Tillgängliga Medier (MDM) som är före detta TPB.

I MDM:s digitala bibliotek finns mer än 60 000 talböcker tillgängliga för nedladdning. Det ger biblioteket på Ross Tensta Gymnasium helt nya möjligheter att förbättra servicen för talbokslåntagarna. Skolan kan snabbt ladda ner talböckerna för eleverna på skolan.

Materialet består av vuxen- och barnböcker, skön- och facklitteratur och en del böcker på andra språk. Här finns också mindre mängder talböcker som är producerade av Bibliotekstjänst, Inläsningstjänst och läromedel från Specialpedagogiska institutet.

Nu kan eleverna även få egen inloggning efterbehovsprövning.

Läs mer på MDM:s webbplats.

Programvaror

Alla elever har varsin bärbar dator som de förfogar över under sin tid på Ross Tensta Gymnasium. I dessa datorer installeras flera olika hjälpprogram. Alla har då tillgång till följande programvaror:

ClaroRead Pro

ClaroRead Pro är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det är nära integrerat med MicrosoftTM Word® för att stödja dig när du jobbar med din text men hjälper dig även med webbsidor och e-post samt mycket annat du kan vilja göra med din dator. Programmet innehåller följande funktioner:

Talsyntes som läser upp från dokument och webbsidor
Rättstavning som hjälper dig med språket
Skanning så att du kan få din papperskopia till en textfil
Ordprdiktion som hjälper dig att välja rätt ord när du skriver
Homofonkontroll som hjälper dig att skilja på ord som låter lika men stavas olika, ex. gärna och hjärna
Eleverna kan även ladda ner och installera programmet på datorerna hemma.

Läs mer om ClaroRead Pro här

StavaRex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Du kan läsa en detaljerad beskrivning av StavaRex här.

SpellRight

SpellRight är ett rättstavningsprogram för Microsoft Word, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

SpellRight rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they're. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. Ett enkelt grammatikstöd rättar upp "svengelska" fel som I am interested of football och föreslår det korrekta I am interested in football. 

Läs mer om hur SpellRight fungerar här

Dela:
Kategorier: