Anmälan frånvaro

När du är sjuk måste du anmäla det till skolan på morgonen, senast kl 10:00 samma dag.

Gör så här:

Ring 0515-777 021.
Knappa in ditt (elevens) personnummer (10 siffror).
Vänta på bekräftelse och lägg på luren.

Du kan också anmäla frånvaro direkt i Skola 24. Du måste sjukanmäla dig varje dag som du är borta.

OBS! Om du har LMA-kort och TF-nummer sjukanmäler du dig per SMS eller genom att ringa till din mentor:

Joceline, mentor SI17Y 076-825 2077 

Maria, mentor SI17S 076-123 7996

Marjan, mentor SI17G 076-129 1718

Nolltolerans mot sena ankomster och ogiltig frånvaro

Vi kommer i tid till skolan varje dag. Att komma i tid betyder att du är på plats i klassrummet innan första lektionen börjar. I regel börjar den första lektionen kl 09:00. Läraren stänger dörren när första lektionen börjar och tar närvaro på alla som är i tid. Om du kommer sent måste du anmäla dig i närvaroexpeditionen vid skolans entré. Du måste ange varför du kommit sent. En ur personalen följer dig sedan till lektionen och du blir insläppt av läraren. Läraren tar sedan din närvaro med en notis om att du var sen. Om du inte kommer till skolan och inte sjukanmält dig, eller har upprepade sena ankomster under en vecka, ringer vi till din vårdnadshavare eller god man. Ett möte med mentor och rektor bokas in.

Om du kommer i tid och deltar på alla lektioner, varje dag, lyckas du med dina studier

Skolk
Alla lärare är mycket uppmärksamma på om du har stor eller upprepad frånvaro. I sådana fall tar skolan kontakt med hemmet för att utröna orsaken till frånvaron. Det är också nödvändigt att komma i tid till lektionerna. I samband med mitterminskonferneserna får alla elever ett meddelande till hemmet med uppgift om studieresultat och frånvaro. Om någon förälder saknar detta meddelande bör mentorn kontaktas. 

Se sammanställning och få meddelande

Du kan som förälder få meddelande via e-post eller via sms när ditt barn har varit borta från skolan. Medelandet har avsändare Skola 24 och innehållet är Ross Tensta gymnasium, namnet på den klass eleven går i och namnet på eleven. Får du ett meddelande från Skola 24 med ditt barns namn i betyder det att han/hon har varit borta från lektion utan anledning.

Du måste först registrera din e-postadress eller ditt mobilnummer hos skolan. Det gör du enklast genom att skicka ett meddelande till skolan på rosstenstagymnasium@stockholm.se. Meddelandet ska innehålla följande:

  • Namn på elev
  • Klass där eleven går
  • Din e-postadress och/eller ditt mobilnummer
  • Ditt förnamn och efternamn

Vill du även själv kunna logga in och få en sammanställning av ditt barns frånvaro måste du ange e-post. Då kommer du senare att få ett meddelande med en aktiveringskod som du använder på Skola 24.

Du kan även lämna dessa uppgifter direkt till läraren vid nästa utvecklingssamtal.

Dela:
Kategorier: